LONGREAD!

Nieuwe trend gespot: het powerhouse of content, een site waarop meerdere experts gezamenlijk hun blogs en content (her)plaatsen. Doel: een goedgevulde online plek, met informatie over een specifiek thema. En natuurlijk: exposure voor degenen die deze informatie leveren. Denk er eens over na. Kun je zelf zo’n powerhouse beginnen met mensen uit je eigen organisatie of vakgebied?

Voor mijn gevoel is het een logische manier om de content van diverse zelfstandig professionals, die allemaal op hun eigen site aan het bloggen zijn over hun kennis over een bepaald vakgebied, op één plek bij elkaar te zetten.

Voor meer body, meer relevantie en natuurlijk: meer zichtbaarheid. Hoe meer zinnige content op één website, hoe beter die wordt bezocht en dat geeft natuurlijk exposure voor iedereen die bijdraagt.

Na al dat driftig bloggen op je eigen individuele site zou je kunnen denken aan het bundelen van krachten met collega’s op een apart online platform, waardoor je je expertise nog beter kunt neerzetten.

Ik noem drie voorbeelden en geef aan het eind een setje learnings.

 1. Powerhouse van Adobe

In een recent artikel op Forbes.com over 10 nieuwe tactieken in content van Sujan Patel, noemt de auteur als een van de tips: ‘creëer een aparte contentsite’.

“Denk verder dan bloggen alleen en omarm het concept van een contentrijke site”, aldus Patel.

Hij noemt Adobe, dat onafhankelijke contentrijke sites ontwikkelt, gevuld met gratis artikelen. Zoals CMO.com, dat meer is dan een handvol blogs, maar een stevig kenniscentrum voor marketeers. Vol nieuws, interviews, slideshows en evenementen. Het is een compleet powerhouse of content dat voor een zelfstandig digitaal magazine kan doorgaan, vindt Patel.

 1. powerhouse De Reisjournalist.Powerhouse uit de reisjournalistiek

Op 10 mei ging live: De Reisjournalist. Ik mailde met initiatiefnemer en reisjournalist Sander Groen over dit concept.

Sander Groen vroeg een aantal andere reisjournalisten om met hem een verzamelsite te vullen en vijf collega’s zagen heil in zo’n concept. Op de dag van de lancering (zonder veel ruchtbaarheid, alleen een berichtje op Facebook) meldden zich meteen vijf andere auteurs aan. Het aantal verhalen op de site is nog bescheiden, maar de eerste reacties zijn positief, aldus Groen.

Wat was de directe aanleiding om een site als deze op te zetten?

Sander Groen: “Die is tweeledig. Afgelopen jaar was er een explosie van reisblogs. Er is een stortvloed aan gratis reisverhalen te lezen op internet, maar helaas is het leeuwendeel daarvan van matig niveau. Op De Reisjournalist. vind je geen snelle lijstjes of dagboekachtige verhaaltjes, maar lees je de mooiste reisverhalen van de beste reisjournalisten. Goed geschreven en vakkundig geconstrueerde stukken, vergezeld van prachtige fotografie.”

Als andere aanleiding om een gezamenlijke site op te zette noemt Sander: geld. “Veel traditionele reisjournalisten verdienen hun brood nog met publicaties in print, maar online heeft de toekomst. Maar als ik een reisreportage maak voor bijvoorbeeld het AD, dan krijg ik daarvoor een lager honorarium dan een paar jaar geleden, terwijl het juist op meer platformen wordt gepubliceerd – niet alleen in de krant, maar bijvoorbeeld ook in Blendle. De inkomsten daarvan gaan naar de uitgever, ik zie daar niks van terug. Dat klopt niet. Ik ben ervan overtuigd dat lezers bereid zijn om te betalen voor kwaliteitsjournalistiek, als je het maar zo makkelijk mogelijk maakt. Dat blijkt wel uit het grote succes van Blendle, dat inmiddels 600.000 gebruikers heeft, waarvan zo’n 125.000 betalende.”

Sander Groen is vindt dat de opbrengsten daarvan terecht moeten komen bij de rechthebbenden – de makers. “Door onze verhalen aan te bieden op een mooi platform, deels gratis en deels betaald, hoop ik daarvoor te zorgen. Nu zie je daar nog niks van – alle verhalen staan gratis op de site – maar binnenkort zal een deel van de artikelen achter een betaalknop verdwijnen. Dan betaal je met één muisklik 69 cent om zo’n mooi, groot en betrouwbaar reisverhaal te lezen. Of je neemt, met één muisklik, een abonnement voor 4,99 euro en dan lees je zoveel je wilt. Binnenkort zal De Reisjournalist. ook als online magazine in Blendle en andere kiosken verschijnen.”

Samen zo’n platform vullen: wat brengt het jullie individueel en gezamenlijk?

“Zoals gezegd: inkomsten. De verdiensten uit publicaties in print lopen terug, en dat valt online maar moeilijk te compenseren. Freelancejournalisten moeten daarom extra inkomstenbronnen aanboren – een hedendaagse freelancer hanteert verschillende verdienmodellen naast elkaar. Ik beloof de deelnemende reisjournalisten geen gouden bergen, maar wel één van die extra inkomstenbronnen. En anderzijds: een platform. Door de eerdergenoemde toename aan reisblogs wordt het steeds moeilijker om als eenpitter op te vallen. Samen staan we sterker.”

Hadden jullie een voorbeeld van een dergelijke ‘gebundelde krachtensite’?

“Reporters Online is een fijne pionier, die het freelancejournalisten mogelijk maakt om zelf online te publiceren en daarmee geld te verdienen. Daar werken we mee samen. De Correspondent is voor ons een inspiratiebron, als voorbeeld van de tendens dat lezers bereid zijn om te betalen voor kwaliteitsjournalistiek én er tegelijk steeds minder moeite hebben om online ook langere verhalen te lezen.”

Nog plannen voor uitbreiding?

“Het gaat me om kwaliteit, niet om kwaliteit. Maar als er goede, gevestigde en ervaren reisjournalisten zijn die mooie, grote reisverhalen op de plank hebben liggen die ze graag te gelde willen maken op een mooi platform, dan zijn ze van harte welkom. Op termijn wil ik wel op elk continent een of meer correspondenten aan het ‘personeelsbestand’ toevoegen, want ook die maken regelmatig mooie reisverhalen.”

 1. powerhouse in communicatiePowerhouse van communicatie-experts

Dan stuitte ik nog op Communicatiekragt. In 2012 schreven drie auteurs een boek over gedragsverandering door communicatie. Twee van hen, Fia Sanders en Loes Hekkens, zorgden voor een aanvullende blogsite, om een dialoog over hun boekthema te openen en een podium te bieden aan iedereen die zich bezighoudt met gedragsverandering, beleid en communicatie en daar onderbouwing voor zoekt. Het was voorts de bedoeling dat deze site hun eigen gedachtegoed beter zou neerzetten en dat er een wisselwerking met een achterban op gang zou komen. “Dat is deels gelukt”, aldus Loes Hekkens. “We hebben 33 bloggers aan ons weten te binden, waarvan de een meer schrijft dan de ander.”

Keerpunt: op naar een ‘upgrade’

Nu zitten de twee initiatiefnemers op een keerpunt. Er moet een ‘upgrade’ komen. Die gaat plaatsvinden in de organisatie én op inhoud.

Loes Hekkens: “Het is veel werk, zo’n site. Ik en Fia zijn de aanjagers, maar wij willen nu weten: hoe gaan we dit platform met z’n allen vormgeven? Dat iemand weleens blogt, is niet genoeg. We beschouwen de site als een community, waar je samen met de andere bloggers verantwoordelijkheid voor draagt. Dat betekent ook dat vaste bijdragers dan moeten weten wat ze daar concreet aan hebben. Mag je dan bijvoorbeeld je eigen diensten op de site aanbieden en hoe zit het met onderlinge concurrentie? En komt er dan meer promotie voor de site? Al die vraagstukken bespreken we binnenkort tijdens een bijeenkomst.”

Informatiegat dichten

De tweede vraag die de initiatiefnemers zich stellen is: waar zitten onze lezers inmiddels echt op te wachten? Loes vertelt: “Wordt de doelgroep met ons huidige type blogs voldoende bediend? Wij kunnen wel lekker zenden, maar we willen goed aansluiten. Wat heeft de praktijk nodig en hoe kunnen we daarbij helpen? Daarom gaan we nu beter onderzoeken wat er leeft in de praktijk. Dat doen we bijvoorbeeld door via analytics te kijken naar welke artikelen het meest worden gelezen en de doelgroep bevragen. Verder kijken we of er behoefte is aan workshops. Buiten kijf staat dat ons onderwerp leeft. Wij moeten nu alleen verder op zoek naar ‘het informatiegat’ dat wij kunnen dichten.”

 

VerhaalLearnings voor het opzetten van een powerhouse of content:

 1. bepaal het doel en de strategie daarheen (stappenplan)
 2. zoek mede-ondernemers die al frequent en kwalitatief publiceren
 3. bepaal een gezamenlijk doel
 4. bepaal de eerste informatiebehoefte van de doelgroep die je voor ogen hebt
 5. bepaal wie de boel regelt: de redactionele structuur
 6. maak een pr-plan om ruchtbaarheid te geven aan je powerhouse
 7. bepaal de redactionele inhoud: wat dragen redacteuren bij: hoe vaak, lengte, vorm, kwaliteit? Wie leest welke stukken voor publicatie?
 8. bepaal de benefits van de redacteuren: wat krijgen ze voor hun inspanningen terug?
 9. stuur bij op inhoud tijdens het proces door onderzoek en analytics: naar welke specifieke informatie op jullie expertiseterrein is de doelgroep écht op zoek, en kom je daaraan tegemoet?
Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.