Hoe krijg je een community geïnformeerd en betrokken? In Hillergersberg besloten ze dat met Facebook en een glossy aan te pakken.

Bewoners uit Hillegersberg, bij Rotterdam, richtten een community op met de naam InHillegersberg. Ze willen in een veranderende samenleving wat houvast bieden, naar voorbeeld van het soortgelijke ILoveNoord uit Amsterdam.

Er is een logo ontworpen, vrijwilligers hebben een Facebookpagina gemaakt en een website gebouwd. Verder wordt er getwitterd door o.a. ‘aanjaagster’ Mandy van Houten. En in januari 2014 is er onder haar supervisie ook een glossy magazine verschenen: 24 pagina’s dik. Met lokale onderwerpen, zoals een reportage over plaatselijke brouwerij, maar ook een achtergrondverhaal over de aanleg van het tracé A13/A16.

Waarom hebben jullie een printmagazine uitgebracht?

“InHilligersberg is een snel groeiende community geworden, maar digitaal bereikten we toch niet iedereen. In samenwerking met de lokale TooropMavo – waar leerlingen een vooropleiding voor een grafische opleiding volgen – en een deskundige vrijwilliger uit onze organisatie, bedachten we deze glossy.”

Hebben jullie nog een bepaalde redactieformule gehanteerd, of mocht iedereen die wilde, wat inleveren?
“We hebben via de sociale media oproepen gedaan om content aan te leveren. Zowel bewoners als lokale ondernemers hebben zich gemeld. Het redigeren liep via de redactie. Naar aanleiding van het aantal artikelen, foto’s en advertenties hebben we de omvang bepaald. We hebben de lat hoog gelegd en zijn zeer tevreden over de omvang en inhoud van de eerste uitgave.”

En uit welke pot is deze uitgave gefinancierd?

“Bewoners leverden een vrijwillige bijdrage en lokale ondernemers kochten advertentieruimte. Tenslotte zijn de bewoners hun directe doelgroep.”

Hoe hebben jullie het magazine verspreid in de commmunity?

“Voor een deel huis-aan-huis, verder hebben we stapels neergelegd op openbare plekken in Hillegersberg. Dus bij de sportschool, de bistro, het eetcafé en dergelijke.”

Wat heeft jullie glossy jullie opgeleverd?

“Een flink groeiende community en meer vrijwilligers en betrokkenen, waardoor partijen uiteindelijk aansluiting gaan zoeken, zoals ondernemers, stichtingen, politiek en gemeente. Het voornemen is nu om het magazine twee maal per jaar uit te brengen, naast de sociale media.”

Meer informatie: www.inhillegersberg.nl

 

Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.